Çalışma Alanları

Kapsayıcı Büyüme Derneği’nin temel çalışma alanı, toplumun dezavantajlı kesimlerinin kapsayıcı büyümeye dahil olabilmesini sağlayacak projeler üretmektir. Kadın girişimci eğitimini hedef alan Fikrim Geleceğim Projesi, derneğin ilk uygulama projesidir. Dernek, yaşadığı değişim ile ülkemizde son 40 yılın sosyo ekonomik trendini belirleyen tarım kesimi başta olmak üzere, ilgiye muhtaç alanlarda projeler üretip uygulama kararlılığındadır.