Kapsayıcı Büyüme Derneği

Kapsayıcı Büyüme Derneği, dezavantajlı kesimlere dönük projeler uygulamayı ve kapsayıcı büyüme konusunda bilimsel çalışmalar üretmeyi hedefleyen bir sivil toplum kuruluşudur. 2014 yılında faaliyete geçen derneğin kurucuları arasında özel sektör profesyonelleri, gazeteciler ve akademisyenler yer almaktadır. Derneğin merkezi İstanbul’dur. Dernek tarafından hayata geçirilen ilk proje Fikrim Geleceğim adıyla kadın girişimci eğitimini hedefleyen bir projedir. Dernek halihazırda Bilgim Bereketim adıyla, tarım kesiminde finans...

Detaylı Bilgi

Kapsayıcı Büyüme Nedir?

Kapsayıcı büyüme aynı zamanda, büyüme modellerinde ayrımcılığı azaltma amacına ulaşabilmek için sınır ötesi yönetişim konularının da ele alınmasını gerektirmektedir.

Kapsayıcı büyüme stratejileri yoksulluk ve eşitsizlikle mücadeleye yönelik doğrudan önlemler içermelidir. Söz konusu yaklaşım, sağlık, eğitim, vergi, altyapı ve sosyal güvenlik sistemleri arasındaki ilişkinin ve vatandaşların yoksulluk ve eşitsizliğe ilişkin tecrübelerinin daha iyi anlaşılmasını zorunlu kılmaktadır.

Detaylı Bilgi

Projelerimiz

Fikrim Geleceğim

Fikrim Geleceğim Projesi, Kapsayıcı Büyüme Derneği'nin ilk sosyal sorumluluk projesidir. 

Bilgim Bereketim

Bilgim Bereketim Projesi, Kapsayıcı Büyüme Derneği'nin ikinci sosyal sorumluluk projesidir. 

Detaylı Bilgi