Başkanın Mesajı

Kapsayıcı büyüme kavramı, yoğun olarak 2008 küresel krizinden sonra uluslararası kurumların sıkça kullandığı ve üzerine kafa yorduğu bir argüman. Kapsayıcı büyümenin birden fazla tanımı var. Ancak, Dünya Bankası çalışmalarında genellikle kapsayıcı büyüme ile yoksulların iktisadi ve sosyal durumunu iyileştiren büyüme kastediliyor. Bugün artık dünyadaki pek çok sosyal sorunun, gelir dağılımı başta olmak üzere eşitsizliklerden kaynaklandığı bir sır değil. Bu nedenle dünya, giderek daha yüksek oranda kapsayıcı büyümeye ve eşitsizlikleri azaltmaya odaklanıyor. Çok mesafe alınamasa da en azından bu konuda dillendirilen bir irade var. Türkiye’nin geçen yıl dönem başkanlığını üstlendiği G-20’nin ana konularından biri de kapsayıcı büyümeydi.

Türkiye, 2000’li yıllarda uyguladığı sosyal programlarla kapsayıcı büyümeye yaklaşmış ülkelerden biri haline geldi. Sosyal güvenlikten sağlığa erişime, kayıtdışılığın azaltılmasından yoksul kesimlerin reel gelirlerinin artırılmasına kadar bir dizi önemli adım atıldı. Ancak geldiğimiz noktada kapsayıcı büyüme meselesinin, toplumun tüm katmanlarınca sindirilmiş bir anlayış haline gelmesi önemli. Özel sektör profesyonellerinden, gazetecilerden, akademisyenlerden kurulu bir dernek olarak bizim amacımız, ülkemizde kapsayıcı büyüme çalışmalarına elden geldiğince katkı vermek. Bunun için toplumun dezavantajlı kesimlerini hedef alan projeler üretip uygulamaya kararlıyız. Bugüne kadar bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz.

Kadir Kılıçparlar / Kapsayıcı Büyüme Derneği Başkanı