Amacımız

Kapsayıcı Büyüme Derneği, ülkemizdeki dezavantajlı kesimlerin hayata ve üretim zincirine aktif katılımına destek olmayı misyon edinmiş, genç bir sivil toplum örgütüdür.